Wie zijn wij


Hubbeling Consultancy is als onafhankelijk loopbaanadviesbureau uw gesprekspartner bij het oplossen van personeelsvraagstukken op het gebied van:

Instroom De meest geschikte kandidaat voor uw vacature.

 
Doorstroom Verantwoord carrière maken binnen het bedrijf.

Uitstroom Verantwoord afscheid nemen van het bedrijf.

Reïntegratie Hoe kom ik weer aan betaald werk?


 

Werkwijze en visie Hubbeling Consultancy:

Als rode draad door onze werkwijze loopt de term "geschiktheidsanalyse". Keer op keer zien wij in de praktijk dat veel mensen wel globaal maar toch niet precies hun eigen sterke en minder sterke eigenschappen kennen waardoor een verkeerde of niet-optimale beroepskeuze gemaakt wordt. Met andere woorden de kwaliteiten die ieder mens bezit worden niet ten volle benut in hun werk. Dit proces kan jarenlang sluimeren, echter ook tot demotivatie, ziekte en uitval leiden. Het is naar onze overtuiging dus essentieel om naar een zo goed mogelijke samenhang te streven tussen mens en werk.

Middels genoemde geschiktheidsanalyse of potentieelmeting stelt Hubbeling Consultancy van u een persoonsprofiel samen waarin uw Rationele en Emotionele Intelligentie, uw persoonlijkheid/karakter en uw belangstelling/voorkeuren uitgebreid aan bod komen. Vanuit dit persoonsprofiel kijken wij naar de voor u best passende functieprofielen op de arbeidsmarkt. Van ieder onderzoek wordt een uitgebreid psychologisch rapport opgemaakt waarin alle test-resultaten zijn opgenomen die resulteren in een helder loopbaan-advies.


Waarin onderscheidt Hubbeling Consultancy zich?


Vanwege een nog geringe “span of control” weinig overhead daardoor snel, wendbaar, flexibel en een gunstige tariefstelling. Voor wie met hem gewerkt heeft, weet dat Andre Hubbeling, oprichter/eigenaar, met een hoge sociale betrokkenheid, inzet en integriteit zijn werk doet. “Ik zie nog te vaak dat mijn concurrenten in de praktijk een soort verlengstuk zijn van de werkgever. Wij zitten er in de eerste plaats voor de werknemer. Die vraagt om een helder en pragmatisch advies. Pas bij draagvlak en acceptatie van dit advies door de werknemer, wordt het psychologisch rapport aan de werkgever gepresenteerd.”