Skip to main content

Werkfit maken en naar werk begeleiding

Inleiding:

Sinds 2016 maakt het het UWV onderscheid tussen zogenaamde “werkfit maken” en “naar werk” kandidaten. Hoewel dit vooral een theoretisch onderscheid is, bedoelt het UWV globaal met werkfit maken het toeleiden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar uiteindelijk een betaalde baan. Dit kan bijvoorbeeld zijn via een werkervaringsplaats en/of proefplaatsing. De naar werk kandidaten zijn volgens het UWV direct klaar voor een betaalde baan en dienen vaak geholpen te worden met alleen netwerken en praktische sollicitatieondersteuning. De praktijk wijst uit dat bovenstaande tweedeling geen zwart-wit onderscheid is maar dat beide categorieën in elkaar kunnen overlopen.

Praktische begeleiding kandidaten:

Alle werkfit maken of naar werk reïntegratiekandidaten met een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO-, Wajong- of Bijstandsuitkering die door het UWV en gemeenten bij ons aangemeld worden, krijgen na een vrijblijvend kennismakingsgesprek en bij goedkeuring van de kandidaat zelf en het UWV of gemeente een potentieelmeting: Dit betekent een uitvoerige sterkte-zwakte analyse uitmondend in een persoonsprofiel die wij linken met functieprofielen: Welke type banen passen nu precies bij de kandidaat gegeven zijn of haar persoonlijkheid. De kandidaat wordt stap voor stap en op individuele basis werkfit gemaakt en naar werk begeleid door onze coaching gericht op het versterken van werknemersvaardigheden, arbeidsmarktoriëntatie en verbeteren van de persoonlijke effectiviteit middels empowerment trainingen. Met individueel bedoelen wij geen nare onpersoonlijke “klasjes” waar de kandidaat een nummer is maar een één op één persoonlijke begeleiding gedurende het gehele werkfit maken of naar werk reïntegratietraject. Hierbij is niet de adviseur maar de kandidaat zelf de deskundige, lees de deskundige van zichzelf. De adviseur is getraind in het spiegelen van het gedrag van de kandidaat en appelleert doorlopend aan de eigen deskundigheid van de kandidaat over zichzelf.

Ons netwerk aan bedrijven:

Pas als de functieprofielen helder zijn start vervolgens de jobhuntings-fase Naar Werk gebruikmakend van ons omvangrijke regionale netwerk van circa 5.000 bedrijven in de regio Arnhem, Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort, Nijkerk, Tiel en Den Bosch en alles wat er tussen ligt. Dit netwerk wordt elke dag geactualiseerd door onze drie vestigingen in Rhenen, Nieuwegein en Nijkerk. De potentieelmeting biedt belangrijke handvatten voor iemands werkende toekomst en is zeer geschikt voor alle reïntegratiekandidaten die gerichter op de arbeidsmarkt een passende baan zoeken. Wij zoeken banen voor alle mensen van laag tot hoog opgeleid die willen werken. Onze werkwijze voeren wij al meer dan 20 jaar uit voor het UWV en gemeenten. Iedere kandidaat die WIL werken is bij ons welkom!

Televisieoptredens

In de hoedanigheid van huispsycholoog BNN hebben wij enige bekendheid mogen verwerven door vrijwel alle Nationale Testen (Nationale IQ-test, Nationale Werk-test etc.) voor zowel de Belgische als Nederlandse T.V. te mogen ontwikkelen en als deskundige op te treden in de (live) uitzendingen. Dit in opdracht van Eyeworks, het T.V.- productie-bedrijf van Reinout Oerlemans.

Modulaire Reïntegratiediensten

Het UWV onderscheidt de volgende percelen:

  • Participatie Interventie
  • Bevorderen maatschappelijke deelname
  • Begeleiding bij scholing

Genoemde percelen kan Hubbeling Consultancy voor UWV cliënten uitvoeren waarbij ook hier onze potentieelmeting, een uitgebreid beroepsgericht assessment, een sterk activerende, motiverende en isolement doorbrekende werking heeft. Deze potentieelmeting is 100% maatwerk en dus ook geschikt voor cliënten met grote afstand tot de arbeidsmarkt en van laag tot hoog opgeleid. De potentieelmeting is het fundament waarop de verdere begeleiding gebaseerd wordt. De begeleiding is gericht op sociale activering en stap voor stap verhogen van het zelfvertrouwen en de belastbaarheid van de cliënt zodat hij of zij op termijn weer kan deelnemen aan het arbeidsproces.

Als de cliënt een voor de arbeidsmarkt relevante scholing volgt begeleidt Hubbeling Consultancy de cliënt met als doel de focus op de lesstof te behouden en het gestructureerd uitvoeren van huiswerkopdrachten om uiteindelijk de scholing met succes af te sluiten op weg naar die gewenste baan.

Praktijkassessment (lopende aanbesteding)

Het UWV onderscheidt twee onderdelen binnen dit specifieke perceel:

  • Het in kaart brengen van de kerncompetenties en vaardigheden van de cliënt middels psychologische testen en gesprekken.
  • Het in de praktijk observeren van de cliënt in één of meerdere werksituaties.

Beide onderdelen uitmondend in een advies aan UWV op welke gebieden de kerncompetenties en affiniteiten van de cliënt liggen maar ook helder in kaart brengen waar eventuele knelpunten liggen en hoe deze op te lossen.

Als specialist in arbeidspsychologie en psychodiagnostiek met meer dan 20 jaar ervaring kan Hubbeling Consultancy dit perceel voor UWV gedegen uitvoeren.

Televisieoptredens

Als huispsycholoog van BNN in de Nationale Test met Jeroen Pauw (presentatie).
Overzichtsfoto van Studio 24, mediapark Hilversum, De Nationale Test.
Als psycholoog in de talkshow “Wie zijn wij?” met Bridget Maasland (presentatie).