Skip to main content

Werkwijze en visie Hubbeling Consultancy

Als rode draad door onze werkwijze loopt de term “geschiktheidsanalyse”. Keer op keer zien wij in de praktijk dat veel mensen wel globaal maar toch niet precies hun eigen sterke en minder sterke eigenschappen kennen waardoor een verkeerde of niet-optimale beroepskeuze gemaakt wordt. Met andere woorden de kwaliteiten die ieder mens bezit worden niet ten volle benut in hun werk. Dit proces kan jarenlang sluimeren, echter ook tot demotivatie, ziekte en uitval leiden. Het is naar onze overtuiging dus essentieel om naar een zo goed mogelijke samenhang te streven tussen mens en werk.

Middels genoemde geschiktheidsanalyse of potentieelmeting stelt Hubbeling Consultancy van u een persoonsprofiel samen waarin uw Rationele en Emotionele Intelligentie, uw persoonlijkheid/karakter en uw belangstelling/voorkeuren uitgebreid aan bod komen. Vanuit dit persoonsprofiel kijken wij naar de voor u best passende functieprofielen op de arbeidsmarkt. Van ieder onderzoek wordt een uitgebreid psychologisch rapport opgemaakt waarin alle test-resultaten zijn opgenomen die resulteren in een helder loopbaan-advies.